0978 129 005 0931 953 368
Language in site: English | 中文 | Tiếng Việt

Các chung cư phải thiết kế 2 cầu thang bộ phía ngoài

Khi hỏa hoạn sẽ mất điện, người dân sẽ thoát hiểm bằng cầu thang bộ ở bên hông thay vì nằm trong nhà.

Thứ nhất: Chung cư phải thiết kế 2 cầu thang bộ độc lập phía ngoài, nằm rời 2 bên tòa nhà, không thiết kế nằm trong. Vì khi hỏa hoạn sẽ mất điện, cầu thang máy không hoạt động được và người dân sẽ thoát hiểm bằng cầu thang bộ. Cháy ở giữa thì chạy lên trên ban công sang bên cầu thang bộ đi xuống. Hai cầu thang này được thông với các tầng.

Thứ hai: Chuẩn bị cho một hộ gia đình một thang dây để thả và treo xuống, các thang dây hay cáp đều phải có chỗ móc sắt chắc chắn ở lan can hay neo thép trong tường. Điều quan trọng là khi thiết kế phải tính toán và áp dụng nhiều biện pháp thoát hiểm cho con người khi cháy.

0978 129 005