0978 129 005 0931 953 368
Language in site: English | 中文 | Tiếng Việt

Mục:

Công trình cầu thang thoát hiểm cho nhà hàng, Karaoke

Công trình cầu thang thoát hiểm cho quán Karaoke 218 Âu Cơ, Hà Nội được thi công nhằm thoát hiểm khi hỏa hoan xẩy ra, tiện dung với nhân viên phục vụ, với sự kết....

Cầu thang thoát hiểm cho quán Karaoke

Với rất nhiều hỏa hoạn xẩy ra do chạm chập điện, đặc biệt là các quán Karaoke thông thường hay xẩy ra những sự cố về điện gây cháy. Do đó việc lắp cầu....

0978 129 005